CEIP NADAL CAMPANER ARROM
CEIP NADAL CAMPANER ARROM

 

FONS DE LLIBRES

(Només alumnes d'educació primària)

 

CONDICIONS PER A FORMAR PART DEL FONS DE LLIBRES:


1.- Deixar al centre els llibres de lectura.

2.- Als llibres no es pot escriure, ni pintar, ni banyar ...

3.- A cada alumne/a se li  assignarà un llibre de lectura del qual serà responsable fins que aquest es retorni a l'escola.

4.- Si en acabar la lectura del llibre aquest presenta mostres d'un mal ús, s'haurà de pagar l'import del llibre, en funció de la seva antiguitat. (Més nou, més diners).

5.- L'import del llibres de lectura que s'hagin d'adquirir es dividirà entre el número d'alumnes adherits al fons de llibres, sempre tenint en compte que hi ha d'haver un estoc per alumnes nouvinguts i que vulguin formar part d'aquest pla de reutilització de llibres de lectura.

6.- A l'import resultant s'hi afegirà una quantitat de doblers per l'ús que se'n deriva del llibre de lectura.


ASPECTES A TENIR EN COMPTE:


- El primer curs escolar no es treu molt de benefici pel fet de formar part del fons de llibres, ja que s'han d'adquirir la majoria d'exemplars.

- El preu a pagar per formar part del fons de llibres es determinarà a principi de curs i serà aprovat pel Consell Escolar. (Aquesta quantitat no serà major al preu dels llibres).

- La quantitat a abonar si es retorna el llibre en males condicions i no és nou es determinarà a principi de curs i serà aprovada pel Consell Escolar. Es comunicarà a tots els interessats la quantitat establerta, tenint en compte que no serà major al preu dels llibres.

- D'aquesta manera i per tal de ser el més just possibles, tots els alumnes que formin part del fons de llibres hauran de pagar una quota anual. Aquesta podrà ser diferent pels distints cursos depenent de la quantitat de llibres que tengui cada un.

 

 FONS DE LLIBRES 18-19
DC020110 CIRCULAR FONS DE LLIBRES.pdf
Documento Adobe Acrobat [97.5 KB]Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© CEIP NADAL CAMPANER