CEIP NADAL CAMPANER ARROM
CEIP NADAL CAMPANER ARROM

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AL CENTRE PER L'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ D'ALUMNES D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA.


- Imprès de sol·licitud. Clicau aquí per descarregar.
- Fotocòpia llibre de família.
- Fotocòpia targeta mèdica.
- Fotocòpia DNI o passaport del nin/a, si en té.
- Fotocòpia DNI o passaport dels pares.
- Certificat d'empadronament.
- Certificat de família nombrosa, en cas de ser-ho.
- En cas de malaltia, certificat mèdic.
- 2 fotos carnet del nin/a.
- Autorització d'imatge. Clicau aquí per descarregar-lo.
- Autorització sortides pel poble. Clicau aquí per descarregar-lo.
- Full elecció religió o activitat alternativa. Clicau aquí per descarregar-lo

Totes les fotocòpies s'han de presentar mostrant els originals.

 

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© CEIP NADAL CAMPANER